Sezóna 2007/2008

Vážení spoluobčania, priaznivci športu, najmä futbalu! Dovoľte mi, aby som sa prostredníctvom nasledujúcich riadkov prihovoril a pokúsil sa o stručnú bilanciu činnosti nášho futbalového klubu za posledné obdobie.

 

Sezónu 2006/2007 sme ukončili obsadením 12 miesta v tabuľke. V priebehu letnej prestávky sa mužstvo zúčastnilo niekoľkých turnajov organizovaných susednými ako aj domácim futbalovým klubom. Náš pohár „O turnaj starostky obce“ vyhralo družstvo starších pánov Bánoviec nad Ondavou, v konkurencii mužstiev Ložína, Markoviec a nášho A-mužstva.

 

Nová sezóna 2007/2008 bola odštartovaná veľmi dobrým výkonom, keď sme na domácej pôde porazili mužstvo Moravan v pomere 8:1 a následne výhrou v Ložíne 2:0. Naše mužstvo sa udržalo v čele tabuľky do 7. kola. Po jesennej časti súťaže sme obsadili 6. miesto tabuľky. Zimná príprava nepriniesla požadovaný efekt. Do budúcnosti budeme musieť prijať opatrenia na jej zefektívnenie a zintenzívnenie. Počas nej prestúpil do Trhovíšť Peter Jurišta a Martinovi Lojanovi skončilo hosťovanie. Naopak sme získali tiež nových hráčov. Marián Čižmár prišiel na hosťovanie z Bajan, Gabriel Timko a Jakub Kotlár sú naši novo registrovaný hráči. Náš futbalový klub momentálne disponuje týmito hráčmi : Igor Lukáč, Richard Tomáš, Stanislav Balický, Ján Mičo, Jofez Parihuz, Marián Mičo, Tomáš Janinda, Slavomír Prislupčák, Ján Bak, Peter Mičo, Marek Mižík, Štefan Šoltés, Jaroslav Stropkovič, ako aj Lukáš Papcún a Ján Príslupčák, ktorí sú v zahraničí. Za povšimnutie stoja výkony nášho žiackeho mužstva, ktoré vo svojej triede podáva vynikajúce výsledky a buduje sa z neho vyšších kategóríí mužstiev.

 

Frekventovanou diskusnou témou posledného obdobia sa stala neprihlásená účasť dorasteneckého mužstva. Preto mi dovoľte touto cestou danú problematiku ozrejmiť. Dôvod je prostý – financie. Po reorganizácii mládežníckych súťaží by naše mužstvo dorastencov hralo v sobotu poobede, družstvo žiakov v piatok a muži v nedeľu. Finančný aspekt limituje aj futbalový život. V novembri 2007 sa začalo so stavbou šatne hostí, momentálne je v štádiu dokončovacích prác.

 

V januári 2008 vedenie klubu prešlo personálnymi zmenami. Za nového predsedu bol zvolený Jofez Parihuz, pokladníkom sa stal Ján Groško, hospodárom Ján Mičo. Ďalšími členmi výboru sa stali Ján Šoltés, Ján Tomáš a František Včelárik, ktorý je zároveň trénerom A-mužstva.

 

Na záver by som chcel poďakovať Obci za podporu a pomoc, ktorá je našim hlavným sponzorom. Ďakujem aj ďalším sponzorom, celému vedeniu klubu, hráčom za ústretovosť, ochotu pomôcť a snahu riešiť problémy kolektívne, a to aj za súčasných neľahkých podmienok. Naša veľká vďaka patrí Jánovi Groškovi a Jánovi Šoltésovi, ktorí vo svojom voľnom čase výraznou mierou prispeli pri výstavbe šatní hostí a k celkovému vzhľadu futbalového ihriska. Ale hlavne sa chcem poďakovať Vám – fanúšikom, lebo vaša podpora a radosť z dobrých výsledkov nás poháňa dopredu a je pre nás najväčšou motiváciou. Športu zdar a futbalu zvlášť !

 

Jozef Parihuz, predseda TJ FK Bánovce nad Ondavou